poesi arbetarlitteratur omslag till Anna Arvidsdotters diktsamling Händer att hålla i

HÄNDER ATT HÅLLA I


Händer att hålla i är en diktsvit om klassbundenhet och en kroppsligt betingad tillvaro. Konkret skildrar den det prekära livet som brevbärare i Malmö, och låter trådarna gå bortom det partikulära. Vad gör internaliserad skuld med en människa? Vad innebär det att tillhöra den generation som vuxit upp utan politisk vilja? Vem har råd att drömma?

Anna Arvidsdotters diktsamling skildrar med lyrisk lekfullhet, rytm- och stilsäkerhet en senkapitalistisk samtid. Ett stycke arbetarlitteratur som inte får missas. Utkommer den 16/8 2022 på Lil'lit förlag.